Szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia BHP dla pracowników

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważna dziedzina w prowadzeniu każdej firmy. Zasady są zależne od tego, jaki jest profil działalności, czym dokładnie zajmuje się firma, przy jakim sprzęcie pracują zatrudnieni w niej ludzie i jaki to może mieć wpływ na ich bezpieczeństwo i zdrowie. BHP to jednak nie tylko zasady związane z zachowaniem odpowiedniego postępowania i ubioru w określonych warunkach. Dotyczy niemalże wszystkiego, z czym mamy związek w pracy: jakości monitora, na którym pracujemy, krzesła, na którym siedzimy, czy przerw, które przysługują nam w pracy.

Dlaczego znajomość BHP jest tak ważna?

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzać swoim pracownikom szkolenia BHP. Jest to bardzo istotne, ponieważ pomoże w zapewnieniu im bezpieczeństwa i ograniczy ryzyko niepotrzebnych wypadków, a także zapewni wyższy komfort wykonywania pracy. Częstotliwość szkoleń BHP uzależniona jest od tego, na jakiego rodzaju stanowiskach zatrudnieni są pracownicy. Najczęściej takich szkoleń wymagają pracownicy, których zajęcie wiąże się z dużym niebezpieczeństwem, np. pracą przy ciężkich i trudnych w obsłudze maszynach, czy pracą na wysokości. Zdecydowanie rzadziej takich szkoleń będą potrzebować osoby, które bezpośredniego związku z takimi zagrożeniami nie mają. Najrzadziej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy szkoli się pracowników administracyjnych i biurowych. Wystarczy jedno szkolenie na 6 lat.

Zakres standardowych szkoleń BHP

Niezwykle ważne jest, aby każdy pracownik był przeszkolony w zakresie BHP, ponieważ może mieć to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo innych. BHP dotyczy bowiem również kwestii związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, czy zachowaniu w trakcie pożaru i jego gaszenia, a także ewakuacji pracowników i znajomości procedur w tym zakresie. Brak znajomości zasad w tej dziedzinie może skutkować poważnymi konsekwencjami dla pojedynczego pracownika lub całej grupy, a ponadto karami dla pracodawcy, jeśli w porę nie zadbał o to, by takie szkolenia BHP swoim pracownikom zorganizować.