Zakładanie firmy

Zakładanie firmy

Zgodnie z polskim prawem działalność gospodarczą można prowadzić na kilka różnych sposobów. Można wybrać albo jednoosobową działalność gospodarczą albo spółkę zgodnie z prawem cywilnym lub handlowym. Czym się różnią i co się bardziej opłaca?

Spółki

Spółki zasadniczo różnią się od jednoosobowych działalności tym, że firma jest prowadzona przez więcej niż jedną osobę (choć jest też możliwość założenia jednoosobowej spółki), a tym samym odpowiedzialność za firmę spoczywa na wszystkich osobach, które są w spółce. Istnieje wiele rodzajów spółek, które podlegają kodeksowi cywilnemu lub handlowemu i znacznie różnią się zasadami funkcjonowania. Do najpopularniejszych spółek należy jednak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dlatego to właśnie na niej się skupimy.

Zakładanie i rejestracja firmy

Zakładanie firmy jako jednoosobowej działalności gospodarczej jest stosunkowo szybkie i nie niesie ze sobą dodatkowych kosztów. Firmę można założyć nawet z pomocą elektronicznego wniosku, który następnie należy wyłącznie podpisać. Założenie i rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym jest już o wiele bardziej sformalizowana i ma większy stopień skomplikowania. Do zarejestrowania spółki niezbędne jest też zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i wniesienie wkładu własnego.

Podatek

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jest obciążony podatkiem dochodowym i jest to albo podatek liniowy albo podatek na zasadach ogólnych. W przypadku spółki z o.o. przedsiębiorcy są obciążeni podwójnym opodatkowaniem. Mowa o podatku CIT czyli podatku dochodowym od podmiotów prawnych, a także o podatku dochodowym od zysku, który przedsiębiorca wypłaca sobie z majątku spółki jako pensję lub dywidendę.

Księgowość

Każdy kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie przekracza określonego w prawie obrotu ustalonego na 1,2mln euro może prowadzić księgowość uproszczoną. W przypadku prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczna jest pełna księgowość. Z jednej strony jest to proces skomplikowany i czasochłonny, z drugiej jednak strony pozwala bardzo precyzyjnie rejestrować cały majątek firmy.

Odpowiedzialność

Choć jednoosobowa działalność gospodarcza ma bardzo dużo zalet, to minusem jest fakt, że za działania firmy, w tym zadłużenie, w całości odpowiada przedsiębiorca, w tym majątkiem osobistym. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy odpowiadają za posunięcia firmy tylko do wysokości wniesionego wkładu, choć i od tego istnieją pewne wyjątki.

Każda forma ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniej zależy od potrzeb przedsiębiorcy i wielu innych czynników. Dlatego też decyzję tą należy dokładnie przemyśleć.