Commissioning jest procesem, który zapewnia wiele korzyści zarówno dla inwestora, jak i przyszłych najemców obiektu budowlanego, ponieważ jego rolą jest nadzór nad przebiegiem procesu inwestycyjnego…