spolka zoo

spolka zoo

Wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka z.o.o. jest coraz częściej wybierają formą działalności gospodarczej. Niemniej jednak jej budowa ma zarówno zalety, jak i wady, które postaramy się wymienić poniżej.

Wady spółki z.o.o.

 • bardzo sformalizowana procedura założenia – na proces jej założenia składa się kilka istotnych etapów : wniesienia kapitału początkowego przez wspólników, ustanowienia organów spółki, zarejestrowania spółki w KRS, zgłoszenia do ZUS, a także zarejestrowanie jako płatnika VAT,
 • konieczność zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – umowa zawarcia spółki z.o.o., ale także każda jej zmiana jest obarczona wizytą u notariusza,
 • opodatkowanie zysku spółki na dwóch poziomach ( zarówno spółki, jak i jej wspólników ) –  spółka z.o.o. musi odprowadzać podatek od osób prawnych ( CIT ), natomiast w przypadku czerpania zysków przez udziałowców musi być jeszcze odprowadzany podatek od osób fizycznych ( PIT ),
 • konieczność prowadzenia pełnej księgowości – niektóre spółki z.o.o. mogą prowadzić księgowość uproszczoną ze względu na niskie przychody,
 • Konieczność corocznego składania sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego, ale także do Sądu Rejestrowego.

Zalety spółki z.o.o.

 • niskie koszty założenia – w tym przypadku koszty są związane ze spisaniem umowy, rejestracja w KRS, i wkładem własnym ( min. 5 tys zł ),
 • nadawanie NIP i REGON automatycznie przez sąd, zaraz po zarejestrowaniu w KRS,
 • możliwość rejestracji za pośrednictwem internetu,
 • niezbyt wysoki obowiązkowy kapitał początkowy ( min. 5 tys zł. ),
 • brak odpowiedzialności wspólników własnym majątkiem – w tym wypadku obowiązuje tylko odpowiedzialność do wysokości wkładu początkowego,
 • możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej w przypadku spółki z.o.o. – w przeciwieństwie do innych, założenie spółki z.o.o. nie wymaga dwóch wspólników. Taki wyjątek dotyczy tylko i wyłącznie spółek kapitałowych, które są połączeniem kapitału, a nie cech indywidualnych wspólników. Dzięki temu istnieje mniejsze ryzyko i konieczność płacenia dużo niższych podatków.