Administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi lub komercyjnymi wymaga wiedzy i doświadczenia z wielu dziedzin. Na przykład zarządzania, ekonomii, prawa i rynku nieruchomości, dlatego gospodarowanie nimi warto zlecić zajmującym się tym profesjonalnym firmom. Ich pracownicy, oprócz wykształcenia z wymienionych wcześniej obszarów, posiadają równieżlicencje zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub doradcy na rynku nieruchomości. To sprawia, że mogą szeroko i kompleksowo spojrzeć na każdą nieruchomość i do zarządzania nią podejść indywidualnie.

Komfort i bezpieczeństwo

Zlecenie profesjonalnej firmie zarządzania nieruchomością to przede wszystkim komfort i poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców lub właściciela nieruchomości, który wynajmuje w niej pomieszczenie zewnętrznym podmiotom. Nie trzeba się praktycznie o nic martwić, ponieważ taka firma na pewno wszystko załatwi szybciej i taniej, niż gdyby mieliby się tym zajmować jej lokatorzy nieruchomości czy ktoś wynajmujący pomieszczenia.

Mniejsze koszty

Zlecenie administrowania nieruchomością specjalistycznej firmie na pewno wpłynie na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez właścicieli lokali. Przede wszystkim zapewni kontrolę i nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w czystości oraz w prawidłowym stanie technicznym i estetycznym. To ona zajmie się drobnymi naprawami i konserwacją obiektu, a także bieżącymi remontami oraz przeglądami związanymi z eksploatacją nieruchomości, na przykład sprawdzaniem instalacji wentylacyjnych czy gazowych, które zwykle trzeba przeprowadzać co roku lub raz na kilka lat. To ważne dla bezpieczeństwa.

Zarządca przygotuje też z wyprzedzeniem plan modernizacji lub napraw i wytycznych do tych zadań. To ona wybierze też najlepszego wykonawcę, będzie z nim negocjowała warunki, a potem skontroluje jakość pracy. Jeżeli budynek jest nowy, to również ona zajmie się na przykład egzekwowaniem od deweloperów usuwania usterek co wynika z gwarancji i rękojmi.

Bez papierkowej roboty

Dzięki zleceniu administrowania nieruchomością specjalistom nie trzeba się także martwić o tak zwaną papierkową robotę, ponieważ to oni zajmą się rachunkami i całą księgowością oraz sporządzaniem wymaganych sprawozdań finansowych i windykacją należności od lokatorów, czy firm wynajmujących pomieszczenia.

Mało tego, gdy nieruchomość ma charakter komercyjny, to poprowadzi nie tylko obsługę istniejących już najemców, ale będzie się też starała pozyskiwać nowych. Zadba o dobry wizerunek nieruchomości i opracuje strategię związaną ze zmniejszeniem kosztów jej utrzymania.

Reprezentacja na zewnątrz

Wynajęty zarządca nieruchomości zajmie się również opracowaniem uchwał, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej. Przygotuje i przeprowadzi jej zebrania i będzie ją reprezentował w czasie kontaktów z instytucjami lub przed organami administracji i ewentualnie przed sądami.

Artykuł opracowany we współpracy z firmą https://www.nordhome.com.pl/