Pomoc prawna w gdyni

Pomoc prawna w gdyni

Mając problem prawny warto sprawdzić czy nie możemy go rozwiązać za darmo dzięki ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach programu działa ponad półtora tysiąca punktów, w których taką pomoc można otrzymać.

Kto może skorzystać z pomocy?

Darmowa pomoc prawna jest skierowana do młodzieży do 26 roku życia, osób po 65 roku życia, a także do kombatantów, weteranów, kobiet w ciąży, do osób dotkniętych klęską żywiołową lub katastrofą naturalną. Z pomocy mogą skorzystać także osoby objęte świadczeniem z pomocy społecznej np. niepełnosprawni, a także osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Zakres pomocy

Pomoc prawna nie obejmuje jednak wszystkich obszarów prawa, a także wszelkich czynności jakie wykonują prawnicy. Do najważniejszych zadań należą porady prawne dotyczące obecnej sytuacji prawnej i możliwości rozwiązania problemów oraz pomoc w sporządzeniu podstawowych pism. Główne obszary prawa to prawo karne, prawo pracy, prawo cywilne i prawo rodzinne. Pomoc obejmuje także doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej. Jeśli jednak chcemy bardziej szczegółowych lub kompleksowych usług to najlepiej skorzystać z usług, które oferuje każdy prawnik Gdynia. Dzięki temu adwokat lub radca prawny będzie nam towarzyszyć na każdym etapie sprawy, będzie nas także reprezentował w sądach i przed innymi instytucjami.

Edukacja

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej dotyczy także edukacji prawnej, a więc ma na celu podejmowanie działań, które mają pomóc w zwiększaniu świadomości prawnej. W ramach działań powstają między innymi przydatne materiały edukacyjno-informacyjne.

Nieodpłatna pomoc prawna jest doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują podstawowej pomoc prawnej w standardowych sprawach. Daje ona też możliwość zorientowania się w swojej sytuacji i podjęcia odpowiednich kroków, aby rozwiązać problemy prawne. Dzięki temu, że program jest skierowany do szerokiej grupy osób, przede wszystkim do tych, którzy mogą być w trudnej sytuacji materialnej, wyrównuje on szanse w uzyskaniu odpowiedniej pomocy prawnej.